Misja II – Zadanie 2


Już jesteś?! Szybko ci poszło! Nawet nie zdążyłam zebrać próbek do testów. No nic, dokończę to innym razem. 

Muszę się przyznać, że poruszając temat powstawania zakwitów sinic, celowo nie poruszyłam jednego dodatkowego czynnika wpływającego na ten stan. Czynnika, który w głównej mierze pochodzi od nas, od ludzi. Chodzi tu o dopływ biogenów, takich jak azot czy fosfor. Biogeny to pojęcie mocno chemiczne, ponieważ są to podstawowe pierwiastki niezbędne do prawidłowego budowania i funkcjonowania organizmów żywych. Duża ilość biogenów w wodzie przyczynia się do powstawania zakwitów sinic. Ale skąd one biorą się w morzu? Poza naturalnym występowaniem pierwiastków, biogeny znajdują się chociażby w nawozach stosowanych w rolnictwie, pochodzących z naturalnych źródeł ale też i  chemicznych. Taki nawóz, wraz z pojawieniem się deszczu, spływa do koryta rzeki i wędruje w rzece aż do jej ujścia, czyli do Morza Bałtyckiego. Dodatkowo biogeny dostają się również do morza poprzez spływ nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych. 

Jeśli spojrzeć na to z tej perspektywy, to właśnie my w dużej mierze przyczyniamy się do zakwitu sinic. To dokładnie jak z eksperymentami. “Skutek” jest nierozerwalnym elementem “przyczyny”, stąd często mowa o efekcie przyczynowo-skutkowym. W myśl tego, skoro przyczyną było rozpoczęcie przez Ciebie tego zadania, w takim wypadku musi być też skutek, czyli faktyczne wyzwanie. Tym razem przygotowałam coś dopasowanego do tematu biogenów i ich pochodzenia. Jestem pewna, że nie sprawi Ci ono wiele trudności, ale i tak życzę powodzenia!

Zadanie

Wiesz już, że do rzek dostają się biogeny ze ścieków z gospodarstw oraz upraw rolnych. Oba źródła pochodzenia biogenów zostały oznaczone na planszy poniżej. Czy widzisz pola uprawne oraz ścieki oznaczone na planszy?

Dobrze. Teraz zerknij na cyfry zapisane obok i pod planszą. Ich wartość oznacza, ile biogenów znajduje się w danym wierszu (jeśli cyfra zapisana jest obok planszy) lub kolumnie (jeśli cyfra zapisana jest na dole planszy).

Zaznacz biogeny w odpowiednich polach, wiedząc, że każdy oznaczony biogen dodatkowo

  • musi sąsiadować ze ściekami i/lub uprawą rolną,
  • nie może sąsiadować z innym biogenem.

Przeciągnij pierwiastki biogeniczne z pola u góry planszy na właściwe miejsca. Nie ma znaczenia, który pierwiastek umieścisz w którym miejscu o ile spełnione będą wszystkie wymogi.

Jeśli myślisz, że prawidłowo rozwiązałeś zadanie kliknij przycisk Sprawdź u dołu planszy i przejdź do kolejnego zadania.

Podpowiedź

Nawigacja

Jeżeli rozwiązałeś już wszystkie zadania z Misja II – Sinice przejdź do podsumowania.