Misja V – Zadanie 3


Wprowadzenie

Brawo, udało Ci się dotrzeć do ostatniego etapu Misji “Środowisko do życia”! To naprawdę niebywałe osiągnięcie, cieszy mnie Twoja postawa do odkrywania nowych rzeczy o teraźniejszym świecie. 

 

Ale na sam koniec zostawiłam nam temat wysładzania Bałtyku. Wcześniej już wspominałam o tym, że Bałtyk należy do mórz mało słonych. Działa to mniej więcej w taki sposób, że rzeki spływające do Bałtyku powodują wysładzanie się morza, natomiast połączenie przez Cieśniny Duńskie z Morzem Północnym, a zatem z Atlantykiem, powoduje dopływ gęstszej i bardziej słonej wody. W ten sposób woda w Bałtyku utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie zasolenia. Niestety, w wyniku zmian klimatycznych, wymiana wody poprzez Cieśniny Duńskie jest coraz rzadsza. Co za tym idzie, wymiana nie dostarcza do Bałtyku tlenu, który niezbędny jest do regeneracji ekosystemów strefy przydennej, czyli miejsca przy samym dnie do którego nie dociera światło słoneczne. Oprócz tego nie dociera, obecnie, tam również słona woda, która normalnie poprawia warunki życia dla morskich gatunków fauny i flory.

Seaweed and corals, tropical sea plants and reef animals. Vector cartoon set of ocean underwater fauna and algae. Marine flora and corals isolated on white background

Organizmy morskie, które były przyzwyczajone do danego zasolenia wody, i nawiązując do poprzedniego tematu, do danej temperatury wody, mogą zacząć migrować do innych miejsc, znikając z Bałtyku. Dla przykładu opowiem Ci o bałtyckich glonach, Okrzemkach. Te są zimnolubne i przez wspomniane zmiany, mogą zostać zastąpione przez sinice i innego rodzaju bakterie dostarczane rzekami do morza. Organizmy żywiące się okrzemkami, pozbawione tego składnika w swojej diecie, mogą stracić komfortowe warunki do życia. A co za tym idzie, jak je stracą będą przenosić się w kierunku północy.

W wysłodzonych i cieplejszych wodach Bałtyku może pojawiać się roślinność znana z regionów jeziornych. Wiosenne warunki będą również występować wcześniej, a zimy się skrócą. 

 

Myślę, że to czas na trzecie zadanie w tej misji. Jedyne co mi zostało do dodania w tym temacie to sposoby radzenia sobie z tym problemem. A to myślę będzie dobrą nagrodą za wykonanie przez Ciebie zadania.

Zadanie

Poniższe zadanie pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na pytanie – Co się stanie z podanymi pięcioma gatunkami ryb, jeśli sytuacja w Bałtyku będzie się tylko pogarszać? 

Na podstawie poniższych informacji ustal, czy dana ryba zostanie na południu, czy wymigruje na północ lub zachód. W tym celu przeciągnij każdą z ryb do jednego z trzech obszarów.

Informacje o rybach:

  • Ryba A nie migruje tam, gdzie ryba C.
  • Rybie E nie towarzyszy inny gatunek ryby.
  • Ryba C chce znaleźć się  w miejscu, gdzie woda jest najcieplejsza.
  • Ryba B chce znaleźć się  w miejscu, gdzie woda jest najzimniejsza.
  • Ostatecznie w żadnym z miejsc nie znajdują się trzy ryby.

Informacje o akwenach:

  • Każde miejsce ma inny poziom zasolenia i temperatury.
  • Północ cechuje mało słona woda.
  • Zostanie na południu cechuje się byciem pomiędzy skrajnymi cechami dotyczącymi poziomu zasolenia i temperatury.
  • Nie ma miejsca, które byłoby jednocześnie najbardziej zasolone i najzimniejsze.

Jeśli myślisz, że prawidłowo rozwiązałeś zadanie kliknij przycisk Sprawdź u dołu planszy i przejdź do kolejnego zadania.

Podpowiedź

Nawigacja

Jeżeli rozwiązałeś już wszystkie zadania z Misja V – Zmiany klimatyczne przejdź do podsumowania.