Misja IV – Zadanie 3


Wprowadzenie

Właśnie zrozumiałem, że jesteśmy bliżej końca naszej misji, niż dalej. Czuję się dziwnie usatysfakcjonowany tym, że Ty zdajesz się słuchać tego co mówię, a ja bez kartki radzę sobie nawet nieźle. Wiem, że to podchodzi pod przechwalanie się, ale jestem naprawdę dumny z naszej współpracy.

Na koniec zostawiłem sobie temat skutków przebywania broni chemicznej na dnie Bałtyku. Iperyt, jak i inne wspomniane związki, wydostają się ze swoich zbiorników każdego dnia. Po trochu jest ich w wodzie coraz więcej i więcej, a nie wszystkie zbiorniki są nieszczelne. Najgorszy scenariusz zakłada, że ze szczelnych zbiorników, zaczęłyby wydostawać się BŚT, w jednej chwili. W nieco lepszym scenariuszu dzieje się to wszystko powoli i w równym tempie. idealnym, udaje się naukowcom stworzyć bezpieczny sposób na wyławianie tych substancji oraz niszczenie ich w sposób niezagrażający środowisku. Takie techniki były stosowane już w Japonii.

  

Co się dzieje jednak z wydostającym się do morza iperytem? Organizmy żyjące w danej przestrzeni morskiej są zatruwane i przechodzą przez liczne choroby. Na ciałach ryb obserwuje się ślady poparzeń, które jasno sugerują, że miały one kontakt z BŚT. Niektóre dobrze znane nam gatunki ryb mogą w ogóle zniknąć z Bałtyku. Dla ludzi iperyt stanowi równie niebezpieczną substancję, jak kilkadziesiąt lat temu. Znane są przypadki poparzeń w wyniku kontaktu z iperytem przez rybaków oraz przez plażowiczów, którzy znaleźli fragment pojemnika po BŚT. Kontakt z taką substancją prowadzi do silnych poparzeń ciała. Warto więc na plaży nie dotykać niczego, czego pochodzenia nie możemy być pewni.

Projekt DAIMON, stawia przy swoich projektach badawczy za główne pytanie – “Co możemy zrobić z tymi zalegającymi na dnie Bałtyku chemikaliami?”. Na tę chwilę wiadomo o trzech możliwych aktywnościach, których możemy się podjąć. Monitorować stan porzuconych zbiorników z bronią chemiczną na dnie morza, ograniczyć połowy na terenach porzuconych broni oraz znaleźć sposoby na bezpieczne pozbycie się tych niebezpiecznych odpadów. Te trzy kroki są najważniejsze dla nadchodzącej przyszłości Bałtyku. 

A teraz możesz się zabrać za ostatnie już zadanie. Powodzenia.

Zadanie

Pewni rybacy wyłowili w sieciach część zatopionego statku sprzed II WŚ. W rejonie Bałtyku, w którym prowadzili połów, nie ma zarejestrowanego żadnego wraku. Należy jak najszybciej sprawdzić i zbadać potencjalny wrak.

Problem w tym, że rybacy nie potrafią dokładnie określić, gdzie prowadzili połów.

Poniżej znajdziesz zeznania trójki rybaków i mapę. Znajdź zgodnie z zeznaniami rybaków jedno pole na mapie, które stanowi miejsce połowu kutra rybackiego. Zwracaj uwagę na używane przez nich słowa.

  • Jeśli rybacy określają, że coś z nimi sąsiaduje tylko po prostej, to nie licz do tego pól po skosie.
  • Jeśli rybacy określają, że coś było w odległości X pól, to zasięg policz zarówno po prostej, jak i po skosie od statku.

Rybak 1: Wiem na pewno, że nie sąsiadowaliśmy po prostej z żadnym polem, na którym wiedzieliśmy, że coś występuje. Czy to mewa, statek, ryba, czy boja. 

Rybak 2: No i żaden inny statek rybacki nie był też po skosie. Byliśmy tam sami!

Rybak 3: Chcieliśmy złowić dorsza i śledzie za jednym razem. Znaleźliśmy więc miejsce, gdzie do miejsca ich połowu nie było dalej niż 2 pola. 

Rybak 1: Na lewo od nas było widać na pewno stado mew. Nie wiem tylko, jak daleko od naszego kutra to było. Bezpośrednio na prawo od nas ich nie było. 

Rybak 2: Przepłynęliśmy obok boi zbierającej dane hydrometeorologiczne, to prawda, ale nie zatrzymaliśmy się na żadnej z nich. Musieliśmy być jednak w odległości nie dalej niż dwa pola od takiej boi.

Rybak 3: A zapominacie, że w odległości dwóch pól, liczonych po prostej czy po skosie, nie było widać też z tego miejsca dwóch boi na raz!

Nad planszą znajdziesz znacznik statku. Przeciągnij go na pole, na którym uważasz, że znajduje się wrak z opowieści rybaków.

Czerwony znacznik z nad planszy możesz wykorzystać do oznaczenia miejsc, w których rybacy na pewno nie łowili. Nie ma on wpływu na wynik zadania, a jest jedynie pomocą dla Ciebie.

Jeśli myślisz, że prawidłowo rozwiązałeś zadanie kliknij przycisk Sprawdź u dołu planszy i przejdź do kolejnego zadania.

Podpowiedź:

Nawigacja

Jeżeli rozwiązałeś już wszystkie zadania z Misja IV – Broń chemiczna przejdź do podsumowania.