Misja III – Zadanie 2


Zanim opowiem Ci o kolejnym zadaniu, powróćmy jeszcze do problemu przyłowu. Zapewne znasz takie wyrażenie, jak łańcuch pokarmowy. To nic innego jak pewna sieć powiązań, w której jeden organizm zjada drugi organizm, aby przetrwać. Jeśli jednego z nich w takim łańcuchu zabraknie, to może nastąpić efekt domina. Czyli na zniknięciu jednego gatunku, ucierpią również gatunki, które żywiły się tym gatunkiem. Będą musiały one sobie znaleźć inne pożywienie, a to znowu sprawi, że tego pożywienia zabraknie dla kogoś innego. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, co nie? I to również dotyczy ryb poławianych przez rybaków. Ważna jest więc świadomość tej zależności podczas łowienia.

 Z drugiej strony, połowy rybaków poza łapaniem niechcianych organizmów z morza, mogą powodować jeszcze kilka innych problemów. Chodzi o stosowanie połowu przez tzw. trałowanie denne. Trudne słowo, co? Już wyjaśniam, o co chodzi. Trałowanie denne polega na wleczeniu po dnie morza ciężkiej i dużych rozmiarów sieci, która ma na celu zgarnianie wszystkich organizmów żyjących właśnie na najniższym poziomie. Przez taki sposób połowu zniszczeniu ulegają liczne siedliska morskie, a niezliczone organizmy są skazane na śmierć. 

Ostatni element chciałabym oprzeć na przykładzie naszego bałtyckiego krewnego delfina, czyli morświna. To dość pokaźny rodzaj ssaka morskiego, który jeszcze nie tak dawno temu licznie występował w Bałtyku. Dziś jednak nie spotyka się go tak często, a to w wyniku zagrożeń, które dopadały te słodkie stworzenia. Mowa tu przede wszystkim o stosowaniu stawnych sieci skrzelowych, czyli takich sieci, które unoszą się w toni wodnej przez jakiś czas, łapiąc wszystkie ryby przelatujące przez nie. Niestety Morświny nie są w stanie rozpoznać sieci w wodzie, w pogoni za ławicami ryb, czyli grupy ryb pływającej razem w celu zapewnieniu sobie pokarmu i bezpieczeństwa, wplątują się w sieci. Często zdarza się jednak, że morświnom nie udaje się wyswobodzić z sieci, mimo usilnych prób.

Teraz możesz przejść do wykonania poniższego zadania. Przygotowując je, chciałam pokazać Ci, jak ważne jest odróżnianie gatunków ryb, aby umożliwić im ponowny rozrost.

Zadanie

Poniżej znajdziesz tabelę, w której rozpisano 10 gatunków ryb znajdujących się w jednym łańcuchu pokarmowym. Okazuje się, że jeden z gatunków, w wyniku wyłowienia, zmalał o połowę. Twoim zadaniem będzie przypisanie do każdego gatunku ilości ławic, którym udało się przeżyć po tej zmianie w łańcuchu pokarmowym.

Najważniejsze w utrzymaniu łańcucha pokarmowego są trzy zasady:

  1. Każdy gatunek musi przeżyć z minimalnie jedną ławicą ryb;
  2. Priorytet największej możliwej liczby ławic do przeżycia danego gatunku ryb mają te gatunki, które znajdują się na końcu łańcucha pokarmowego (na dole tabeli)
  3. Na jednej ławicy nie mogą przeżyć dwa różne gatunki ryb.


Pod tabelą znajdziesz pola przypisane do każdego gatunku ryb oraz pięć możliwych odpowiedzi. Odpowiedzi reprezentują liczbę ławic w danym gatunku ryb, którym udało się przeżyć w łańcuchu pokarmowym. Do każdego gatunku ryby przeciągnij tylko jedną prawidłową odpowiedź.

[Przykład:]

Gatunek rybJeden gatunek do przeżycia wymaga ławic w ilości:
W gatunku pozostają 4 ławice ryb.
Jedna ławica tego gatunku wymaga do przeżycia jednej ławicy
Jedna ławica tego gatunku wymaga do przeżycia pół ławicy
Jedna ławica tego gatunku wymaga do przeżycia jednej ławicy i jednej ławicy

Ile ławic w każdym z gatunków przeżyje, jeśli największy priorytet mają gatunki na dole tabeli?

Poprawne rozwiązanie odczytane od góry do dołu to: 4, 2, 4, 2

Jeśli byśmy próbowali nakarmić jak najwięcej ryb na górze, szybko okazałoby się, że zabraknie jedzenia dla ostatniego gatunku, który wymarłby z braku pożywienia. Dlatego musimy zachować pierwszy gatunek ryby dla gatunku widocznego na samym końcu łańcucha pokarmowego (tabeli).

GatunekEfekt wyłowienia
W gatunku pozostaje 6 ławic ryb.
GatunekJeden gatunek do przeżycia wymaga ławic w ilości:
0,5
1 i 1 
1,5
0,5 i 0,25 
2  i 0,25 
0,5 
1 i 1 

Jeśli myślisz, że prawidłowo rozwiązałeś zadanie kliknij przycisk Sprawdź u dołu planszy i przejdź do kolejnego zadania.

Podpowiedź

Nawigacja

Jeżeli rozwiązałeś już wszystkie zadania z Misja III – Zrównoważone rybołówstwo przejdź do podsumowania.