Misja IV – Podsumowanie 0


O nie. O nie, nie, nie nie! T-twój wynik za zadania to… zero. Zero! I co ja w takiej sytuacji mam zrobić? Co mam powiedzieć? Fundacja nie przygotowała mnie na taką ewentualność. Ja… chyba po prostu zaakceptuje ten fakt i skontaktuję się z innymi Fundatorami. Jeśli podobne wyniki znalazły się w innych misjach, to nasz cel jako Agencji stoi pod dużym znakiem zapytania. Tak, tak właśnie zrobię!